Postanowienie

Jacek postanowił, jak Tadeusz i Zosia dorosną – związać ich razem.