Postrzeganie świata

Dzieci są najlepszym obserwatorami  otaczającej nas rzeczywistości. Są ponadto szczere do bólu w indywidualnych ocenach i skojarzeniach.  Znaleziona w sieci grafika doskonale to ilustruje. Uczeń bez problemu zaznacza wyrazy pochodne, po mistrzowsku koloruje obrazek, a jego nazwa to wyjątkowo celny strzał (choć powinna być napisana wielką literą!). Kreatywny młody człowiek i uważny podpatrywacz świata…