Poszukiwania

Kirkor poszukując cnotliwej żony, załamał się na mostku i poszedł do wdowy.