Po ścianach

Michał Anioł malował sobie po ścianach kaplicy Sykstyńskiej.