Stworzyciel

Adam Mickiewicz był stworzycielem Legionów Polskich we Włoszech.