Potomstwo

Młodzież w stanie nietrzeźwym może spowodować potomstwo.