Povchodzenie

Szkapa i chłopcy pochodzili z biednej rodziny.