Z czaszką

„Być albo nie być” – mówił Hamlet, trzymając swoją czaszkę w ręce.