Powieść edukacyjna

  • Rodzaj powieści dydaktycznej, nazywanej także powieścią o kształceniu.
  • Powstała w XVIII wieku.
  • Podstawową osią konstrukcyjną jest podróż głównego bohatera, z które powraca bogatszy o szereg doświadczeń i wiedzę.
  • Zmienia to znacząco jego dotychczasowe życie.
  • Przykładowi twórcy to np.  J.W. Goethe,  I. Krasicki.