Preromantyzm

  • Prąd kulturowy poprzedzający romantyzm.
  • Rozwijał się głownie w Niemczech w II połowie XVIII wieku.
  • Z romantyzmem łączyło go sięganie po tematy z kręgu ludowości.
  • Podkreślał również rolę kreacji poetyckiej.