Powieść młodopolska

  • Powieść młodopolska łączy konstrukcję charakterystyczną dl naturalizmu z modernistyczną wizja człowieka i świata.
  • Wykorzystuje też nową normę języka.
  • Charakterystyczne cechy to:
  • #### odejście od koncepcji obiektywnego, wszechwiedzącego narratora.
  • #### występowanie narratora  o ograniczonych kompetencjach, który często postrzega świat oczami bohaterów lub się z nimi utożsamia (narracja personalna).
  • #### nasycenie języka poetyzmami (wiele metafor i epitetów).
  • #### luźna kompozycja, występowanie epizodów niepowiązanych bezpośrednio ze sobą,
  • #### najczęściej otwarte zakończenie.
  • Wykorzystanie tych cech służyło ukazaniu skomplikowanej psychiki bohaterów, przekazaniu ideowych i psychologicznych sensow dziweła.
  • Najwybitniejsi twórcy to: Stefan Żeromski. Władysław Stanisław Reymont, Wacław Berent.