Powieść poetycka

Powieść poetycka – romantyczna odmiana poematu epickiego, podstawowym  założeniem powieści poetyckiej jest łączenie w wierszowanej narracji  elementów epickich z lirycznymi, rezygnacja z opowiadania na rzecz kształtowania świata w sposób dramatyczny, dlatego bardzo często postawa postaci lub narratora góruje nad fabułą.

Stworzony przez W. Scotta romantyczny gatunek poezji narracyjnej.

Gatunek ten posiada następujące cechy charakterystyczne:

  • synkretyzm rodzajowy, tj. swobodne przeplatanie elementów epickich i lirycznych,
  • obecność jednego lub kilku narratorów opowiadających historię w różnych aspektach,
  • silny subiektywizm opisu,
  • niejasność kompozycyjna,
  • celowo wprowadzana tajemniczość bohatera,
  • brak chronologii wydarzeń, inwersja czyli zakłócenia czasu fabuły,
  • wiązanie akcji poprzez nastrój grozy, tajemniczości, mrocznych wydarzeń,
  • akcja w wybranych przestrzeniach (pustynia, step), bliskich romantykom,
  • wprowadzanie lokalnego kolorytu (realia miejsca, słownictwo),
  • tworzenie buntowniczego bohatera, skłóconego ze światem.