Powieść poetycka

Powieść poetycka – romantyczna odmiana poematu epickiego, podstawowym  założeniem powieści poetyckiej jest łączenie w wierszowanej narracji  elementów epickich z lirycznymi, rezygnacja z opowiadania na rzecz kształtowania świata w sposób dramatyczny, dlatego bardzo często postawa postaci lub narratora góruje nad fabułą.