Epos (epopeja)

  • Epopeja – epos, najstarszy wierszowany gatunek epicki, podejmuje tematy dotyczące zbiorowości (narodu, plemienia, grup społecznych), sławi dzieje legendarnych lub historycznych bohaterów na tle wydarzeń przełomowych (momentów dziejowych) dla danej społeczności.
  • Źródłem eposów były mity.
  • Istotną rolę w literaturze odegrały eposy Homera (Iliada, Odyseja), w średniowieczu powstał epos rycerski i ludowy, czerpiący motywy z folkloru, przedstawiający bohaterów i ich czyny, ważne dla narodu.
  • Epopeja narodowa to poemat, któremu dany naród przypisuje szczególna rolę, dzięki czemu staje się symbolem narodowej tożsamości.
  • Naszą epopeją narodową jest Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, poruszający temat niepodległości kraju, ale też miłości, tęsknoty, odpowiedzialności za czyny.