Reportaż

Reportaż – gatunek publicystyczno-literacki, skupiający utwory będące sprawozdaniem z wydarzeń, zjawisk realnych, których autor był świadkiem, obserwatorem, uczestnikiem lub rekonstruuje je na podstawie relacji innych, niekiedy zaś na podstawie dokumentów i  zachowanych źródeł. Pełni więc funkcję informującą.

Forma reportażu zawiera elementy opisu, opowiadania, charakterystyki, dialogu i monologu.

Kompozycja reportażu nie ma w zasadzie ustalonych reguł i jest podporządkowana intencji autora, którego zadaniem jest przedstawienie wydarzeń w sposób obiektywny.

Charakterystyczne cechy reportażu to:

  • dokumentaryzm,
  • wiarygodność,
  • obiektywizm,
  • skrupulatność opisu,
  • szkicowa charakterystyka postaci,
  • lapidarność, zwięzłość,
  • swoboda kompozycyjna i stylistyczna.

Wyróżniamy reportaże prasowe, radiowe, telewizyjne, a ze względu na podejmowany temat: wojenne, podróżnicze, społeczno-obyczajowe, sportowe, sądowe.