Felieton

Felieton – (nieraz nazywany kroniką), gatunek literacko-publicystyczny związany z aktualnymi wydarzeniami i problemami, zawierający subiektywny, luźny komentarz, dygresje, dywagacje. Stanowi zwykle stałą pozycję w dziennikach czy tygodnikach. Może mieć charakter satyryczny, perswazyjny. Cechy charakterystyczne felietonu to swobodna kompozycja , barwny język. Ze względu na realizowany temat wyróżniamy felietony społeczne, obyczajowe, muzyczne, filmowe, teatralne, sportowe.

Początki felietonu datuje się na wiek XVIII, szczególną popularność zyskał w drugiej połowie XIX wieku.

Determinanty dobrego felietonu:

  • baczna obserwacja rzeczywistości, zachowań, faktów i wydarzeń,
  • umiejętność wyboru tematu, który zainteresuje czytelników,
  • sprawność językowa (lekki, dowcipny język, bogate słownictwo, metafory, porównania, neologiczny, wyrazy zabarwione uczuciowo, słownictwo oceniające),
  • umiejętność dokonywania oceny, podsumowań, refleksji, wyciągania wniosków,puentowania,
  • dobry, intrygujący tytuł.