Powinszowania [synonimy]

  • Życzenia.
  • Gratulacje.
  • Wyrazy uznania.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]