Powłoka [synonimy]

  • Nakrycie.
  • Pokrywa.
  • Otoczka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]