Powodować [synonimy]

  • Wywoływać.
  • Przyczyniać się.
  • Prowokować.
  • Doprowadzać.
  • Przyprawiać.
  • Sprawiać.
  • Sprowadzać.
  • Przynosić.
  • Wpływać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]