Powodzić się [synonimy]

  • Wieść się.
  • Udawać się.
  • Szczęścić się.
  • Darzyć się.
  • Sprzyjać.
  • Osiągać.
  • W czepku się urodzić.
  • Mieć szczęście.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]