Powolność [synonimy]

  • Ociężałość.
  • Flegmatyczność.
  • Niedołęstwo.
  • Niepełnosprawność.
  • ślamazarność.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]