Powód [synonimy]

  • Przyczyna.
  • Źródło.
  • Motywacja.
  • Bodziec.
  • Siła sprawcza
  • Zachęta.
  • Czynnik mobilizujący.
  • Impuls.
  • Inspiracja.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]