Powstawać [synonimy]

  • Tworzyć.
  • Budować.
  • Wszczynać.
  • Kiełkować.
  • Nastawać.
  • Wynikać.
  • Budzić się.
  • Podnosić się.
  • Brać początek.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]