Powstawanie [synonimy]

  • Tworzenie.
  • Wytwarzanie.
  • Formowanie.
  • Kształtowanie.
  • Narodziny.
  • Budzenie się.
  • Kiełkowanie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]