„Powracająca fala” Bolesława Prusa [główne problemy]

  • Kapitalistyczny wyzysk robotników, tzw. „oszczędności” w fabryce tkackiej Adlera (wydłużanie dnia pracy, obniżanie zarobków, stosowanie kar potrąceń, zwolnienia z pracy, brak socjalnego wsparcia, np. felczera, lekarza).
  • Narodziny przemysłu kapitalistycznego w Polsce (przejście od manufaktury do maszyn).
  • Kariera Adlera , od robotnika do fabrykanta, milionera.
  • Losy Gosławskiego przykładem położenia polskich robotników).
  • Pojedynek Ferdynanda z sędzią, śmierć syna Adlera,”fala krzywd” powraca do źródła.
  • Pożar fabryki, znuszcenie przez Adlera dzieła życia, zbudowanego jednakże na ludzkiej krzywdzie.