Powszechnie [synonimy]

  • Ogólnie.
  • Często.
  • Zwykle.
  • Nagminnie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]