Powszednieć [synonimy]

  • Pospolicieć.
  • Tracić urok.
  • Mierzić.
  • Obojętnieć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]