Powściągliwość [synonimy]

  • Wstrzemięźliwość.
  • Abstynencja.
  • Asceza.
  • Umiar.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]