Powtarzać [synonimy]

  • Bisować.
  • Repetować.
  • Ponawiać.
  • Odświeżać.
  • Kontynuować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]