Poza [synonimy]

  • Postawa.
  • Układ.
  • Pozycja.
  • Gest.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]