Powtórkowo o odmianie i rodzajach

Warto znać zasady odmiany, powtarzamy bo usłyszeliśmy błędy, które kaleczą nam uszy. Pamiętajcie:

  • Rzeczowniki odmieniają się przez przypadki i liczby, nie odmieniają się jednak przez rodzaje (!), one mają je przypisane, one w nich występują, rzeczownik ma przypisany któryś z rodzajów:  męski, żeński lub niejaki.

  • Przymiotniki odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje. Rodzaj, liczba i przypadek przymiotnika zgadzają się zawsze z rodzajem, liczbą i przypadkiem określanego przez niego rzeczownika. W liczbie pojedynczej przybiera formy rodzaju męskiego, żeńskiego i niejakiego, w liczbie mnogiej – męskoosobowego i niemęskoosobowego.