Ludomania

  • Zjawisko to nazywane jest również chłopomanią.
  • Występuje w literaturze, dotyczy także obyczajowości sfer artystycznych.
  • Rozwinęło się szczególnie na przełomie XIX i XX wieku.
  • Objawiło się ogromnym zainteresowaniem wsią, mieszkańcami, a także sztuką,obyczajami i tradycjami.
  • Wiązało się to z uleganiem urokom natury, prostocie życia, szukania ukojenia i ucieczki od miasta.
  • Doprowadziło to do bratania się inteligencji z ludem, wielu małżeństw, które wcześniej uznano by za mezalians.

  • Nurt ten zmienił także literaturę.
  • Zaczęto w zupełne nowy sposób obrazować wieś i jej mieszkańców.
  • Przyklade mogą być m. in. „Chłopi” Wł. S. Reymonta czy „Wesele” S. Wyspiańskiego.