Akmenizm

 • Kierunek w poezji.
 • Powstał na początku XX wieku (ok. 1910 roku) w poezji rosyjskiej.
 • Znawcy przedmiotu dopatrzyli się jego pokrewieństwa z amerykańskim imagizmem.
 • Łączył  w sobie wytyczne dotyczące obrazowości, pewnej pośredniości tych obrazów z nowatorskim spojrzeniem na tradycję.

Głowni przedstawiciele kierunku to:

 • Anna Achmatowa (1889 – 1966),
 • Nikołaj Gumilow (1886-1921),
 • Osip Mandelsztam (1891 – 1938),
 • Marina Cwietajewa (1892-1941).

Zasady (wymagania) akmeistów to:

 • Wysokie umiejętności twórców w rzemiośle poetyckim.
 • Realizm, ograniczenie prorokowania, przewidywań.
 • Stawianie w opozycji do życia i dogmatu.

 • Grupa rozpadła się po 1917 roku w wyniku represji władz rewolucyjnych (po 1917 roku).