„Ojciec” Tadeusza Różewicza

 • Wiersz z gatunku liryki refleksyjnej.
 • Składa się z nieregularnych zwrotek.
 • Nie ma rymów ani znaków przestankowych, czyli jest to wiersz biały.
 • Tematem utworu są wspomnienia o ojcu.
 • Podmiotem lirycznym jest dorosły syn wracający myślami do wspólnych minionych chwil.
 • Używa czasu przeszłego, co oznacza odejście ojca.
 • Jest to wyjątkowo ciepły  i pogodny obraz ojca.
 • Ojciec był człowiek dobrym, pogodnym i wesołym.
 • Czytelnik dostrzeże głęboką miłość synowską w tym obrazie.
 • Adresatem jest każdy czytelnik, tym bardziej, że sam utwór kieruje myśli każdego do jego ojca.
 • Poeta zastosował epitety (np. „stary ojciec”), porównania (np. „żył jak ptak”), przenośnie (np. „Idzie przez moje serce”).

Idzie przez moje ser­ce
sta­ry oj­ciec
nie oszczę­dzał w ży­ciu
nie skła­dał
ziarn­ka do ziarn­ka
nie ku­pił so­bie dom­ku
ani zło­te­go ze­gar­ka
ja­koś nie ze­bra­ła się miar­ka

Żył jak ptak
śpie­wa­ją­co
z dnia na dzień
ale
po­wiedz­cie czy może
tak żyć niż­szy urzęd­nik
przez wie­le lat

Idzie przez moje ser­ce
oj­ciec
w sta­rym ka­pe­lu­szu
po­gwiz­du­je
we­so­łą pio­sen­kę
I wie­rzy świę­cie
że pój­dzie do nie­ba