„Pożegnanie – Bywaj dziewczę zdrowe”

Piękna pieśń patriotyczna z okresu powstania listopadowego, które było skutkiem niezadowolenia z rządów  cara Mikołaja I, łamania konstytucji z 1815 roku, wprowadzenia cenzury, prześladowań organizacji patriotycznych. Rewolucja wybuchła w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku i trwała do 21 października 1831 roku. Walki toczyły się na terenie Królestwa Polskiego i części ziem zabranych. Pieśń opowiadała o głębokim patriotyzmie i nakazie wewnętrznym obrony ojczyzny, najważniejszej z wartości. Jest to utwór anonimowy, choć niektóre źródła przypisują jej autorstwo  Rajnoldowi Suchodolskiemu (1804 -1831, polskiemu poecie i działaczowi niepodległościowemu, twórcy wielu innych utworów patriotycznych).

Bywaj dziewczę zdrowe, Ojczyzna mnie woła
Idę za kraj walczyć wśród rodaków koła
I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga
Nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga

Po cóż ta łza w oku, po cóż serca bicie?
Tobiem winien miłość, a Ojczyźnie życie
Pamiętaj, żeś Polka, że to za kraj walka
Niepodległość Polski to twoja rywalka

Polka mnie zrodziła, jej piersi wyssałem
Być Ojczyźnie wiernym, a kochance stałym
I choć przyjdzie zginąć w ojczystej potrzebie
Nie rozpaczaj, dziewczę, zobaczym się w niebie