„Poziomka” Małgorzaty Hillar

 • Wiersz z gatunku liryki miłosnej.
 • Utwór liczy 3 strofy.
 • Każdy wers ma inną liczbę sylab.
 • Tematem jest nieszczęśliwa miłość.
 • Podmiot liryczny to zakochana niefortunnie kobieta.
 • Przewiduje, że gdyby ukochany był blisko dałaby mu pierwszą poziomkę.
 • Kobiecie , poziomka przypomina łzę.
 • Zakochana kobieta cierpi, czuje się samotna, bowiem ukochanego nie ma w pobliżu.
 • Uczucia zranionej mieści to ból, cierpienie, poczucie straty.
 • Poziomka jest raz kropla słońca (w chwili szczęścia) albo przybiera kształt łzy (w chwili smutku, odrzucenia).
 • Jest to wiersz biały, nie posiada rymów ani znaków przestankowych.
 • Są natomiast przenośnie (np. „Kropla słońca”), epitety (np. „pierwsza poziomka”).

 

Gdy­byś był bli­sko
da­ła­bym ci
tę pierw­szą po­ziom­kę

Mó­wi­ła­bym
Weź najmilszy
to jest kro­pla słoń­ca

Ty je­steś da­le­ko
a po­ziom­ka ma kształt
łzy