Późno [synonimy]

  • Za późno.
  • Z opóźnieniem.
  • Nie na czas.
  • Poniewczasie.
  • Rychło w czas.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]