Późny [wyrazy przeciwstawne]

 • Późny, końcowy, kończący się, schyłkowy, zapóźniony, spóźniony, niewczesny.
 • Przeciwstawne:
  • wczesny,
  • młody,
  • niedojrzały,
  • początkowy,
  • przedterminowy,
  • rychły,
  • wiosenny,
  • szybki.