Pracowity [wyrazy przeciwstawne]

 • Pracowity, chętny do pracy, pilny, gorliwy, staranny.
 • Przeciwstawne:
  • leniwy,
  • gnuśny,
  • opieszały,
  • bezczynny,
  • niedbały