Pozytywizm [epoka niezbyt przychylna poetom]

  • Założenia polskiego pozytywizmu nie sprzyjały poetom.
  • Dydaktyzm i propaganda nie są bowiem bliskie liryce.
  • Niektórzy twórcy mimo wszystko potrafili pokazać problemy spookiness czy polityczne także w wierszach.
  • Doskonałym przykładem jest Maria Konopnicka i jej „Rota”.
  • Poetą, który nawiązywał do wartości pozytywistycznych był także Adam Asnyk.
  • Jego liryki „Do młodych” czy „Daremne żale” są manifestami nowego pokolenia.
  • Poeta przyznaje jego przedstawicielom prawo do kształtowania świata według własnych zasad, przypominając jednocześnie o szacunku dla tradycji.
  • Asnyk wprowadził także do swych utworów tematykę filozoficzną(np. „Nad głębiami”).
  • Znany jest również z ogromnej subtelności i wrażliwości w tworzonych przez siebie obrazach tatrzańskiej przyrody czy miłości.