Pozytywizm i rola prasy w tym okresie

Prasa odegrała znaczącą rolę w pozytywizmie, podjęła się przede wszystkim roli propagatorki idei pozytywistycznych, docierając do szerokich mas społeczeństwa.

Pojawiło się szereg czasopism znacznie zróżnicowanych tematycznie, które ułatwiały dostęp do informacji politycznych, gospodarczych i społecznych, a publikowane w nich teksty miały głownie za zadanie uwrażliwiać czytelnika na problemy społeczne, m. in. biedę i cierpienie ludzi najbiedniejszych.

Czołowi przedstawiciele epoki pozytywizmu stalki się publicystami, drukowali także swoje utworu, najczęściej w odcinkach, co także wpływało na popularyzację prasy i zwiększone jej nakłady.