Pozytywizm [miejsca bliskie twórcom tego okresu]

MIASTO

 • Polscy pozytywiści, mp. Bolesław Prus, H. Sienkiewicz, Maria Konopnicka, mieszkali i tworzyli w miastach.
 • Przywołani twórcy w Warszawie.
 • Miasta też czynili miejsce akcji w swych utworach.
 • Widzieli doskonale różnice między miastami polskimi i zagranicznymi.
 • Miastem, do którego się najczęściej odwoływali był Paryż lub Londyn.

DWÓR ZIEMIAŃSKI

 • Był drugim miejscem ważnym dla pozytywistów (dla romantyków także!).
 • Dawał schronienie, był  źródłem polskości, patriotyzmu.
 • Stanowił naturalny pomost między człowiekiem a naturą (przyrodą).
 • Stanowił przykład „małej ojczyzny”.

CHŁOPSKA CHATA/WIEŚ

 • Obraz wsi znalazł swe miejsce w utworach pozytywistów .
 • Był to realny widok wsi zacofanej, gdzie mieszkańcy (bez wykształcenia) wiedli marne życie.
 • Znaczące stało się wówczas hasło pozytywistów „pracy u podstaw”, odnoszące się do konieczności edukacji wśród ludu.

ARYSTOKRATYCZNY SALON

 • pozytywiści nie widzieli miejsca dla arystokracji.
 • Postrzegali ją jako klasę próżną, a jednocześnie znajdowali dla niej miejsce w swych utworach.
 • Ich bohaterowie marzyli o awansie, bywaniu na salonach, czy małżeństwie z pannami tej klasy.