Wiersz programowy

  • Utwór, który prezentuje cele i zadania jakiejś grupy społecznej lub całego społeczeństwa.
  • Odnosi się do aktualnych warunków społecznych.
  • Przyjmuje formę zwrotu do adresata zbiorowego.
  • Zawiera postulaty i deklaracje ideowe, będące rodzajem wskazówek.