„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej [geneza]

 • Początkowo Orzeszkowa nadała powieści tytuł „Mezalians”.
 • Podkreślała w ten sposób znaczenie wątku, który burzył ówczesne poglądy na temat małżeństw osób z różnych klas społecznych.
 • Przykładem stała się historia Jana i Justyny.
 • Prawdopodobnie pierwowzorem Justyny Orzelskiej była sama Eliza Orzeszkowa.
 • Przedstawiając dwór ziemiański pisarka zawarła wiele osobistych obserwacji z dzieciństwa i dworu rodzinnego pod Grodnem (dziś Białoruś).
 • Ponadto pisząc powieść przebywała w dworze kuzynów w Mieniewiczach, także koło Grodna.
 • Orzeszkowa kochała nadniemeńską przyrodę, dlatego jej obraz znalazł się w powieści.
 • Potrafiła doskonale zespolić życie człowieka z rytmem natury.
 • W zamierzeniu „Nad Niemnem” miało stanowić polemikę z Sienkiewiczem i jego postrzeganiem idei ojczyzny w „Trylogii”.
 • Powieść powstawała w latach 1886-1887.
 • Początkowo ukazywała się w odcinkach (1887) w „Tygodniki Ilustrowanym”, wydawanym w Warszawie.
 • W 1888 powieść ukazała się w formie książkowej.