Pozytywizm [nazwa i chronologia epoki]

  • Pozytywizmem nazywamy okres w literaturze polskiej.
  • Ma on swój początek po klęsce powstania styczniowego (1864).
  • Koniec wyznacza rok 1890.
  • Rok 1891 uznaje się oficjalnie za początek kolejnej epoki – Młodej Polski.
  • Centrum polskiego pozytywizmu znajdowało się w Warszawie.
  • Tam działali czołowi polscy literaci i publicyści drugiej polowy XIX stulecia.
  • Nazwa epoki została zaczerpnięta od kierunku filozoficznego, którego głównym przedstawicielem był filozof francuski, August Comte (1798 – 1857).