Pracownia [synonimy]

  • Laboratorium.
  • Warsztat.
  • Fabryka.
  • Studio.
  • Gabinet.
  • Wytwórnia.
  • Instytucja.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]