Buntownik

  • Występujący przeciw prawowitej władzy.
  • Rokoszanin.
  • Bojownik.
  • Rebeliant.
  • Przeciwnik.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]