Tytanidy [mitologia]

 • Sześć córek Uranosa i Gai.
 • Wg Hezjoda (VIII wiek p.n.e.) nosiły imiona”
  • Teja (lub Tija),
  • Reja,
  • Temida,
  • Mnemozyne,
  • Fojbe,
  • Tethys.
 • W związkach ze swymi braćmi tytanami wydały na świat rozmaite bóstwa.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły