Prawdziwość [synonimy]

  • Wiarygodność.
  • Tożsamość.
  • Autentyczność.
  • Rzeczywistość.
  • Prawda.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]