Prekursorka

Elektra to odkrywczyni elektryczności.