Pretekst [synonimy]

  • Pozór.
  • Pokrywka.
  • Maska.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]